ABOUT

ABOUT2024-02-02T18:47:14+00:00

ARTIST STATEMENT

Munkáim műfaji, stiláris jegyei összetettek, többirányúak. Eredetük a klasszikus avantgárd hagyományban gyökerezik, mégis, olykor az arte povera, az enformel festészet vagy az újrealista tárgyhalmozás poetikája jellemző. Legújabb munkáimon a kortárs gótika szellemisége érhető tetten, egyfajta mezőgazdasági melankólia uralja őket. Pályám kezdetétől fogva érdeklődésem homlokterében a vidékiség, a peremlét kérdései állnak, emellett olyan fogalmak és jelenségek viszonyrendszere is mint pl. az autentikusság és globalizáció, az emlékezet és pusztulás.
Munkamódszerem alapja a különböző tárgy- és téritervenciók végzése ill. a művészi újrafelhasználás. Alkotói attitűdömre az örökkévalóságba való átmentés helyett a folyamatos változás, az új formák kutatása jellemző. Építőanyagaimat a keresés-megtalálás folyamatában a közvetlen vidéki környezetemből, családi örökségemből választom ki szimbolikus rendszerük figyelembevételével. Gyakran használok szerves anyagokat; szalmát, fát, csontokat, tollat, elszáradt terményeket, hamut, szenet, kormot de fémet és olyan holt anyagokat is mint a zománclakk, nitro- vagy betonfesték. Utóbbiak esetében a fekete mint nem-szín használata a hangsúlyos, előtérbe helyezvén annak fényelnyelő és fényvisszaverő tulajdonságait. Installációim az elsődleges funkciójuktól megfosztott objektekből állnak, melyeknek új rendeltetést elhelyezésük, különböző csoportokba való rendezésük és az esetenként rajtuk végzett, különböző festői vagy szobrászi intervenció ad. Az intervenció gyakran teljesen minimális, hidegen szerkesztett, szögletes, akár egyetlen vonal, tiszta színfelület vagy szokatlan állag egészen új tulajdonságokkal ruházza fel a tárgyat. Az így született alkotások többletjelentést kapnak, némileg abszurdak mégis vonzóak és sötéten elegánsak.

SHORT BIO

Klájó Adrián 1993-ban született Zentán a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban. Az általános iskolát szülőfalujában Gunarason, a középiskolát Újvidéken a Bogdan Šuput Formatervezői Iskolában végezte grafikus tervező szakon. Felsőfokú és mester diplomát az Újvidéki Egyetem Művészeti Akadémia festő szakán szerzett Bosiljka Zirojević Lečić tanítványaként. 2017-ben a salzburgi Nemzetközi Nyári Egyetem Mark Van Yettel által vezetett „Form as foundation” kurzusán képezte magát. 2018-ban Erasmus+ ösztöndíjasként fél évet a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán tanult Somody Péter osztályában. 2018/19-es évben a Budapest Art Mentor program második generációs mentoráltja. Nyolc éve van a képzőművészeti pályán, ezalatt ugyanennyi önálló tárlata volt és több mint ötven csoportos kiállításon vett részt belföldön és külföldön egyaránt (Olaszország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország). Tagja a budapesti Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületnek (FKSE) és a Vajdasági Képzőművészek Egyesülete Szövetségének (SULUV). 2018 és 2021 között a Belgrádban székelő svájci Laufer Galéria művésze. Művei megtalálhatóak különböző magán- és közgyűjteményekben, galériákban. Munkáit kiadványokban, művészeti folyóiratokban publikálja. Több elismerésben részesült. Rezidencia programok résztvevője, visszatérő alkotója hazai és külföldi művésztelepnek. Csapatban több zenei és összművészeti fesztivál vizuális tartalmán dolgozott. Alkalmanként rajz és vizuális kultúra szakos tanárként tevékenykedik. 2020 óta a Topolyai Művésztelep vezetője és Topolya község Múzeumának munkatársa. A Nagyapáti Kukac Péter képzőművészeti díj zsűritagja és szervezője. Jelenleg Topolyán él és az Adria utcai műtermében alkot.